Insändare

Insändare är en skrift som skickas till en tidning eller annat massmedium för att publiceras. Insändare kan vara skrivna av privatpersoner eller representanter för organisationer, men de skrivs inte av journalister och ersättning för skrivarbetet utgår inte. Deras syfte är oftast att uttrycka och i mån av plats att argumentera för en åsikt eller att berömma eller klaga på olika företeelser och personer, mest på det lokala planet. Skribenter har möjlighet att vara anonyma och skriva under signatur men redaktionen kräver att få reda på deras identitet av rättsliga skäl.

Exempel på två insändare:

Okunskap drabbar barnen

Barn med personlig assistans är barn med möjligheter. De har chans att göra samma sak som andra barn, de kan utöva sin rätt till liv på lika villkor.
Men även om rätten till assistans är lagstadgad så är det ofta en kamp för föräldrar att få assistans till sitt barn. Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar, RBU, har genomfört en enkätundersökning där såväl föräldrar till barn med funktionshinder som handläggare på Försäkringskassan intervjuats. Resultatet visar att samtliga tillfrågade handläggare anser att det är svårt att utreda behovet av personlig assistans för barn.
73 procent av handläggarna uppger att de inte anser sig ha tillräcklig kunskap om funktionshindrade barns behov. Lika många anser att gränsen för föräldraansvaret är otydlig.
Av de 154 föräldrar som också deltagit i enkäten har mer än hälften varit med om att handläggare hos kommunen eller Försäkringskassan hänvisat till föräldrasvaret när det gäller barnens omvårdnad.
Det är felaktigt. Föräldrar till barn med funktionshinder har samma ansvar för sina barn som andra föräldrar, varken mer eller mindre. Det finns inget i lagen som säger att bara för att ett barn har ett eller flera funktionshinder så ska det barnets föräldrar vaka sju nätter i veckan. Inte heller ska de behöva ha sin uppmärksamhet på stora barn 24 timmar om dygnet. Det är en grov kränkning att få sina lagstadgade rättigheter avvisade på grund av okunskap.
Försäkringskassan ska stå på medborgarnas sida. Den är en del av vårt sociala skyddsnät. Men för att kunna leva upp till den rollen krävs det att handläggare utbildas. Först när de fått tillräcklig kunskap kan de handlägga ärenden på ett rättvist sätt som gynnar både lagstiftningens och den enskildes intressen.
Eventuell underskrift
Föreningens namn

Personkemin räcker inte

När LSS-lagen genomfördes 1994 fick vi ett nytt yrke, personlig assistent. Ett yrke som kräver stort ansvar, uppmärksamhet, insikt och goda kunskap för att skapa trygga situationer. Ändå finns oftast inga som helst krav på utbildning, utan anställningen avgörs av det första intrycket, den så kallade personkemin.
Inte heller omfattas personliga assistenter av den lagstiftning som kräver att skolpersonal som söker anställning ska visa upp utdrag ur polisens belastningsregister.
Hur kan det komma sig att skolans minimikrav på utbildning och registerkontroll inte gäller de mest värnlösa barn vi har i samhället? Är det så att de inte räknas? Eller ser vi kanske inte personlig assistent som ett riktigt yrke?
Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar har i en enkätundersökning frågat 154 föräldrar till barn med personlig assistans vilka krav de anser att man kan ställa på de personliga assistenterna.
Nära 70 procent av föräldrarna anser att assistenterna bör ha någon form av omsorgs- eller pedagogisk utbildning. 85 procent ser det som självklart att registerkontroll ska omfatta även personliga assistenter.
Låt inte ett så trubbigt instrument som första intrycket avgöra hur trygg barnens vardag är. Utbildning, referenser och ett registerutdrag är inga krångliga saker att ordna. Men det ökar säkerheten för våra barn.
Eventuell underskrift
Föreningens namn

källa för båda exemplar: riks.rbu.se

Annonser
  1. Inga kommentarer ännu.
  1. No trackbacks yet.

Kommentera

Vänligen logga in med någon av dessa metoder för att lägga till din kommentar:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: