Vad är reflektion

Vad är reflektion och hur gör man när man reflekterar?

Ett centralt syfte med reflektion är att utveckla sin kompetens ur sin
egen vardag och börja förstå varför man handlar som man gör. Den nya
läroplanen betonar vikten av vår syn på barnet utvecklas mot att se det
kompetenta och nyfikna barnet, som är i stånd att aktivt konstruera sin
kunskap. Hur tolkar jag detta? Genomsyrar denna syn verksamheten
idag? Hur tänker jag om barns lärande i och om … ex matematik förr och
hur tänker jag nu?

Reflektion kan hjälpa oss att se hur vårt tänkande om samma fenomen
förändras över tid. Reflektion kan vara ett medel för att utveckla
professionen och en brygga mellan våra tidiga erfarenheter och vår vilja
att utveckla dessa. Genom reflektion blir erfarenheter till kunskap där
samband mellan orsak och verkan blir synliga. Detta kan leda till ett mer
medvetet handlande. Att reflektera över vardagssituationer hjälper oss
att bli medvetna om invanda mönster och förgivettaganden. Man kan
reflektera över underförstådda värderingar och normer som ligger till
grund för vissa uttalanden/bedömningar om t.ex. barns matematiska
kunnande. Man kan reflektera över en känsla som ledde till en viss
handling. Att reflektera tillsammans med kolleger om samma fenomen
ger värdefulla insikter när variationen av föreställningar görs synliga.

Det är ur variation lärande uppstår!

En reflektion är inte rätt eller fel. Den kan däremot vara med eller
mindre uppbyggd. Du får inte nöja dig med att säga ”det håller jag inte
med om” eller ”det stämmer inte med mina erfarenheter” utan du måste
ge uttryck för dina erfarenheter och föreställningar!Reflektera

Vem skulle du vara om du inte hade dina egna erfarenheter?
Vem är du genom andras erfarenheter?
På vilket sätt kan du målmedvetet styra dina framtida erfarenheter?
Vem har lärt dig vad som är möjligt och omöjligt?
Har vissa människor bara tur i livet eller kan de påverka sin egen tur?
Att reflektera är inlärningens moder sägs det. Alla reflekterar mer eller mindre omedvetet. Det är vanligt att vi värderar istället för att reflektera. När du skall lära dig eller strukturera om och förändra. Så behöver du tid för att reflektera. I grupper, familjen och bland vänner är tiden för att reflektera den viktiga. Där sätter du påståenden på en vågskål gentemot din erfarenhet. Utifrån dina värderingar och attityder.
Av allt du lär dig och möter varje dag. Ta dig en stund för reflektion. Du har säkert många namn för det och gör det på många olika sätt. Brukar du reflektera? Har du lärt dig avslappning och meditation. Annars kan du låta tankarna och känslorna fritt flöda bara reflektera du tömmer dig.
Genom varje dag i livet så finns händelser, situationer nytt som kommer i din väg som du kan reflektera över. En god väg för självkännedom.
Du kan avsluta dagen innan du går och sover med att reflektion. När du slutat arbetet kan du ta en stund innan du går hem för att reflektera. Att reflektera är att ge sig själv en stund att sortera livsupplevelsen.
När du nu läst texten så här långt så har du redan hunnit reflektera.
Vad är det viktigaste du lärt dig idag?
Vad kan du lära dig inför morgondagen?

Varför händer det?
Vad gör jag och varför gör jag det?
Varför gör jag på just detta sätt?
Vad händer egentligen?

Reflektera för att
Upptäcka dig själv’
Bli medveten om dina egenskaper.
Få distans till rutiner och invanda handlingar
Pröva, ompröva och söka kunskap
Kunna handla i nya situationer

Du ska naturligtvis inte fastna i frågetecken eller värderingar av negativa värderingar. Du kan öva upp förmågan att reflektera.
Du reflekterar för att komma till insikt. Vad kan du lära dig om dig själv och dina medmänniskor.
Att reflektera är att ställa sig utanför sig själv och se på sig själv. Lägg gärna på ett leende när du gör det.
De dagliga reflektionerna kan ge oss många intressanta perspektiv på tillvaron.

Annonser
  1. Inga kommentarer ännu.
  1. No trackbacks yet.

Kommentera

Vänligen logga in med någon av dessa metoder för att lägga till din kommentar:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: