kom igång1

Litteratur
Litteratur är en samlingsbeteckning för texter, både nedskrivna och muntliga, som uppfyller vissa estetiska kriterier. Ordet litteratur kommer från latinets litteratura som i latinet används i tre betydelser: någonting skrivet, filologi eller lärdom eller vetenskap. Litteratura kommer av littera, som betyder bokstav.

Skönlitteratur
Skönlitteratur är en samlingsterm för berättelser och andra texter skrivna med konstnärliga mål. Innehållet kan vara påhittat utan att det nödvändigtvis måste vara lögn. Skönlitterära verk kontrasteras mot facklitteratur och är en av de populäraste kulturformerna. Formen är vanligtvis prosa, men även lyrik, dramatik och essäistik ingår i skönlitteratur..
Det engelska begreppet ”fiction” används dels i samma betydelse som svenskans ”fiktion”, men är också en strikt litteraturvetenskaplig term, och innebär som sådan motsatsen till ”non-fiction”, ”facklitteratur”.

Facklitteratur
Facklitteratur är litteratur som är inriktad på ett vetenskapligt område, och som innehåller fakta snarare än fiktion. Motsatsen är skönlitteratur.

prosa
prosa är text som är skriven i fri stil och inte följer ett bestämt mönster. Texten bygger alltså inte på rytm eller rim. Stilen brukar vara rak och ganska enkel. Prosa är numera den form för text som man oftast använder när man skriver epik, till exempel romaner och noveller.
När man skriver en roman eller novell använder man en personlig stil och berättar om något. När man skriver sakprosa använder man en opersonlig stil. Det innebär att man ger information, resonerar om ett problem eller redogör för någon vetenskap.

referat
referat är en kort beskrivning av det som är det viktigaste i det som någon har skrivit eller sagt.
Det kan också vara en beskrivning av vad som sker under till exempel en idrottstävling samtidigt som tävlingen pågår.

Krönika
En krönika är en personlig text som tar upp en aktuell händelse eller fråga. I texten får du ge dina reflektioner och tankar om ämnet. Inte sällan är krönikan underhållande med drastiska exempel och djärva associationer. En krönikör är insatt i sitt ämne och bidrar till att kasta nytt ljus över såväl stort som smått i tillvaron.

Annonser
  1. Inga kommentarer ännu.
  1. No trackbacks yet.

Kommentera

Vänligen logga in med någon av dessa metoder för att lägga till din kommentar:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: